Du er her

Bestyrelsen

Bestyrelsens aktuelle medlemmer, deres kontaktnumre og ansvarsområder

Formand (kontakt til klubber, kontakt til forbund, rep. i kredsbestyrelsen)
Birgitte Engelbrechtsen
Vestervang 40, 2. - 4024
8000 Aarhus C
8618 7724 / 2712 4024
formand@distriktoj.dk
be@be-translating.dk

Næstformand og kasserer (økonomi, turnerings- og kursusansvarlig)
Torsten Ørhøj
Bangsboparken 75
8541 Skødstrup
Tlf.: 4032 0574
torsten.orhoj@tdcadsl.dk

Sekretær (indbydelser, referater)
Anita Stendorff Skøtt Tilst Søndervej 32A
8381 Tilst
Tlf.: 2381 1430
anitaogmikky@gmail.com

Hjemmeside
Svend Rosendahl (ikke i bestyrelsen)
svend@svendr.dk