Du er her

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Fredag den 17. april 2020 kl. 18.30 (spisning) / 19.00 start på generalforsamlingen i Vanggaardcentret, Aarhus. (Ændringer kan forekomme)

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af stemmetal
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Meddelelser fra DBf
7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer
8. Valg af distriktsbestyrelse
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eksternt oplæg
11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet under pkt. 7., skal sendes skriftligt til formanden senest 27. marts Bemærkninger til dagsordenens punkter samt til indkomne forslag udsendes d. 7. april.

I bestyrelsen sidder i øjeblikket Annalise Thorsen, Niels Krøjgaard, Birgitte Engelbrechtsen og Torsten Ørhøj.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen vil vi lægge turneringsplanen for næste sæson. Vi henstiller derfor til, at de klubber, som ønsker at afholde sølv- eller guldturneringer i den kommende sæson, informerer os derom i denne forbindelse.

Af hensyn til planlægningen vil vi meget gerne senest d. 13. april have en tilmelding om, hvor mange repræsentanter hver klub sender til spisningen. Tilmelding kan sendes til følgende adresser distriktoestjylland@gmail.com eller formand@distriktoj.dk.