Fredag 29. april holdt distriktet generalforsamling med deltagelse af 7 klubber.

På generalforsamlingen blev Merete Schøller (Bellevue) valgt til distriktets bestyrelse i stedet for Anita Skøtt, som har valgt at stoppe.

Du kan finde referatet, formandsberetningen og regnskabet her.