Bestyrelsen er gået i gang med at digitalisere materiale fra gamle generalforsamlinger og gøre dette materiale tilgængeligt på hjemmesiden.

I første omgang kan man finde referater, formandsberetninger og regnskaber for generalforsamlinger i perioden 1997-2012.

 

Man kan finde materialet her.

 

Efterhånden som bestyrelsen arbejder sig gennem de gamle ringbind, vil mere materiale blive lagt op.